Tinklo diagnostikos komandos


 

                                Turinys:                                                                                                                                                         Atsisiųsti doc failą: PING.zip

Kompiuterių tinklo stebėjimo komandos ping ir tracert
PING (Packet INternet Groper)
      Pavyzdžiai
      Komandos veikimas
TRACERT
    
Pavyzdžiai
     Komandos veikimas
PathPing
Blokavimas
Kompiuterio tinklo parametrų informacija
     Pavyzdžiai
NETSTAT
    
Pavyzdžiui
Literatūra
Kompiuterių tinklo diagnostikos komandas galima suskirstyti į dvi grupes:
 • kompiuterių tinklo stebėjimo komandos,
 • informacijos apie konkretaus įrenginio kompiuterių tinklo konfigūraciją komandos.

Žemiau pateikiama MS Windows aplinkos komandų sintaksė, komandų veikimas testuotas kompiuteryje su Windows98 OS bei dsl prisijungimu prie Interneto.

Kompiuterių tinklo stebėjimo komandos ping ir tracert   <top>

Ping ir tracert komandos yra pagrindinės TCP/IP diagnostikos priemonės ir yra įtrauktos į daugumą operacinių sistemų, galinčių dirbti Internet tipo kompiuterių tinkluose.

Šios komandos yra standartinės Microsoft Windows 95-XP, Novell 4-6, Macintosh OS X bei Linux / Unix operacinėse sistemose. Tai nedidelės programos, neeikvojančios daug operatyviosios atminties ar kietojo disko vietos.

Ping ir tracert komandos informuoja apie kompiuterių tinkle esančių įrenginių pasiekiamumą bei kompiuterių tinklo topologiją.

Šių komandų veikimo pagrindas yra ICMP, Internet Control Message Protocol - Interneto valdymo žinučių protokolas. ICMP paketai – specialūs IP pranešimai, naudojami siųsti tinklo informacijai tarp dviejų mazgų (kompiuterių, maršrutizatorių, komutatorių ir pan.).

Prisijungus prie Interneto, šios komandos paleidžiamos iš DOS arba komandinės eilutės:
1. Spustelėkite Start>Programs>DOS Prompt (Windows 95-98) arba Command Prompt (NT). Windows 2000 arba XP aplinkoje spausti Start>Run. Dialogo eliutėje įrašykite command, po to spauskite OK.
2. Komandinėje eilutėje rašykite: komanda mazgo_adresas [raktai] [> arba >> išvedimo failas.txt]. Čia:
Komanda – ping arba tracert
Adresas – tai tikrinamo mazgo IP adresas arba DNS vardas.
Raktai išvardinti komandos sintaksės lentelėje.
Komandos rezultatai gali būti išvedami ne tik į ekraną, bet ir į txt tipo failą. Jei prieš išvedimo failo pavadinimą yra simbolis >> rezultatai bus prijungti prie jau esančios faile informacijos.
3. Spauskite Enter.

PING (Packet INternet Groper)   <top>

Pagrindinė PING komandos funkcija - nustatyti ar nurodytas objektas yra pasiekiamas kompiuterių tinkle.

Sintaksė:

ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count]
[[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] destination

Raktai Pagrindinių opcijų, reikalingų darbo metu, paaiškinimas:
-t Ping the specified host until stopped. To see statistics and continue - type Control-Break. To stop - type Control-C. Ciklinis paketų siuntimas. Control-Break parodo statistiką ir tęsia siuntimą, Control-C nutraukia.
-a Resolve addresses to hostnames. Išrišamas įrenginio vardas.
-n count Number of echo requests to send. Nustato kiek ECHO užklausos paketų išsiųsti. Pagal nutylėjimą – 4.
-l size Send buffer size. Nustato siunčiamų paketų dydį.
-f Set Do not Fragment flag in packet.
-i TTL Time To Live.
-v TOS Type Of Service.

Record route for count hops.
-s count Timestamp for count hops.
-j host-list Loose source route along host-list.
-k host-list Strict source route along host-list.
-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply. Nustato kas kiek laiko siųsti paketus kai negaunamas atsakymas
destination Nutolusio objekto IP adresas arba DNS vardas

Pavyzdžiai:   <top>

C:\WINDOWS>ping www.bbc.com

Pinging www.bbc.com [212.58.240.111] with 32 bytes of data:

Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=138ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=136ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=136ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=32 time=138ms TTL=243

Ping statistics for 212.58.240.111:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 136ms, Maximum = 138ms, Average = 137ms


 C:\WINDOWS>ping -n 6 -l 64 www.bbc.com

Pinging www.bbc.com [212.58.240.111] with 64 bytes of data:

Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=138ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=138ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=136ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243
Reply from 212.58.240.111: bytes=64 time=137ms TTL=243

Ping statistics for 212.58.240.111:
  Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 136ms, Maximum = 138ms, Average = 137ms

Komandos veikimas:   <top>

Kas sekundę vienas ICMP ECHO užklausos paketas siunčiamas nurodyto mazgo adresu. Kai ping programa iš nutolusio mazgo gauna atsakymą, ji išveda tokią informaciją:
1.IP adresas iš kurio atėjo ECHO užklausos atsakymas.
Jei ping komandoje nurodomas nutolusio mazgo DNS vardas, jis išrišamas į IP adresą.
2. Siųsto paketo dydis baitais.
Pagal nutylėjimą – 32 baitai, maksimalus dydis – 8192. Didelių paketų siuntimas gali būti problemiškas – pamesti paketai, spartos sumažėjimas. Taip pat apskaičiuojant paketo ilgį, reikia turėti omenyje, kad prie čia nurodyto skaičiaus prisideda 8 ICMP antraštės baitai, bei 20 IP antraštės baitų.
3. Laikas nuo užklausos išsiuntimo iki atsakymo gavimo.
Matuojamas milisekundėmis. Geras rezultatas - iki 200 milisekundžių. Didelės laiko variacijos vienos komandos ribose, indikuoja galimas tinklo problemas.
4. TTL (time to live) laukas.
Kiekvienas siunčiamas paketas turi TTL lauką – skaitinę reikšmę, kuri sumažėja vienetu, kiekvieną kartą, kai paketas tinkle praeina pro mazgą, serverį ar maršrutizatorių. Kad “neužkimštų” tinklo, paketai, kurių TTL reikšmė susilygina su nuliu, toliau neperduodami. Skirtinga TTL reikšmė išvedamoje ping komandos informacijoje, reiškia, kad atsakymai į užklausą grižta skirtingais maršrutais. O tai gali būti rodiklis, jog tam tikruose tinklo maršrutuose yra problemų.

TRACERT    <top>

Tracert komanda skirta kelio, iki nurodyto įrenginio kompiuterių tinklo topologijoje, nustatymui.

Sintaksė:

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name

Raktai Pagrindinių opcijų, reikalingų darbo metu, paaiškinimas:
-d Do not resolve addresses to hostnames. Neišrišinėti IP adresų į internetinius vardus. Paprastai ši opcija yra naudinga, nes tarpiniai taškai nevisada turi vardus, o ir pats išrišimas užima laiko.
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target. Maksimalus maršrutizuojamų įrenginių skaičius. Pagal nutylėjimą imama kad šis parametras lygus 30, tačiau esant sudėtingai topologijai galimas toks variantas, kad bus daugiau nei 30 tarpinių mazgų iki bus pasiektas galutinis įrenginys.
-j host-list Loose source route along host-list. Panaudoti nurodytą įrenginį kaip tarpinį mazgą.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply. Laikas, kurio reikia laukti iki atsakymo gavimo. Šiam laikui pasibaigus manoma, kad paketas yra pamestas.

Pavyzdžiai:    <top>

C:\WINDOWS>tracert www.bbc.com

Tracing route to www.bbc.com [212.58.240.111]
over a maximum of 30 hops:

 1  23 ms  25 ms  24 ms adsl-81-7-112-1.takas.lt [81.7.112.1] 
 2  20 ms  23 ms  21 ms 212-59-1-141.telecom.lt [212.59.1.141] 
 3  25 ms  23 ms  24 ms ge51-acc0-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.158] 
 4  22 ms  20 ms  21 ms fe372-acc0-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.189] 
 5  21 ms  22 ms  21 ms core0-fe-sav.vln.telecom.lt [212.59.7.173] 
 6  45 ms  46 ms  46 ms sl-gw10-sto-4-2.sprintlink.net [80.77.97.153] 
 7  46 ms  43 ms  46 ms sl-bb20-sto-8-0.sprintlink.net [80.77.96.37] 
 8  44 ms  46 ms  44 ms sl-bb21-sto-15-0.sprintlink.net [80.77.96.34] 
 9  54 ms  54 ms  54 ms sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net [213.206.129.33] 
 10  53 ms  52 ms  53 ms sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net [80.77.64.33] 
 11  130 ms  131 ms  132 ms sl-bb21-msq-10-0.sprintlink.net [144.232.19.29] 
 12  135 ms  135 ms  134 ms sl-bb21-nyc-10-3.sprintlink.net [144.232.9.106] 
 13  137 ms  134 ms  136 ms sl-gw18-nyc-10-0.sprintlink.net [144.232.13.161] 
 14  135 ms  135 ms  135 ms sl-bbcte1-1-0.sprintlink.net [160.81.215.98] 
 15  135 ms  137 ms  135 ms www.bbc.com [212.58.240.111] 

Trace complete.
   

Komandos veikimas     <top>

Tracert siunčia po 3 paketus komandoje nurodyto įrenginio neegzistuojančiam UDP portui. Naudojamas parametras TTL – “šuoliukų” arba nuoseklių mazgų pro kuriuos leidžiama praeiti paketui skaičius.
Išsiunčiamų pirmų 3 paketų TTL reikšmė =1. Sekančių =2 ir t.t. Siunčiamų paketų TTL reikšmė didinama vienetu tol, kol jie nepasiekia nurodyto mazgo arba TTL nepasiekia maksimalios reikšmės, pagal nutylėjimą =30.
Po kiekvieno “šuoliuko”, tarpinis mazgas sumažina gauto paketo TTL reikšmę 1.
Kai pasiekiamas TTL =0, maršrutizatorius paketą sunaikina, ir išsiunčia atgal ICMP TTL_EXPIRED pranešimą, iš kurio tracert sužino koks tai mazgas ir kiek trunka jį pasiekti.
Kai pasiekiamas nurodytas IP, atgal išsiunčiamas ICMP PORT_UNREACHABLE pranešimas ir programa baigia darbą.

PathPing    <top>

Windows 2000 pakete yra nauja komanda PathPing, skirta nustatyti prisijungimo prie maršruto mazgų trukmės vidurkiui. Skirtingai nuo tracert, siunčiančios po 3 paketus į kiekvieną maršruto mazgą, PathPing kiekvieną mazgą testuoja 300 sekundžių (pagal nutylėjimą), todėl gaunama daug tikslesnė suvidurkinta informacija.

Blokavimas     <top>

Saugumo sumetimais kai kurie mazgai blokuoja ICMP ECHO užklausą, todėl, nagrinėjamų komandų išvedamoje informacijoje aptinktos eilutės su žvaigždutėmis (*), arba pranešimais "Destination net unreachable" , "Destination host unreachable" ar "Request time out", dar nereiškia tinklo problemų. Tikėtini tinklo trikiai, jei vienos komandos darbo metu, nepraeina keli siųsti paketai arba ilgas atsakymo laikas, taip pat, jei stipriai skiriasi TTL reikšmės.

Kompiuterio tinklo parametrų informacija    <top>

Šios komandos neparemtos jokiu specifiniu protokolu, o skirtos vartotojui pateikti informaciją apie kompiuterio tinklo interfeisų konfigūraciją, maršrutų lenteles, perduotų/priimtų paketų statistiką, TCP portų būsenas ir užmegztas konekcijas.
Komandų sintaksę galima pasižiūrėti komandinėje eilutėje įrašius komandos pavadinimą su raktu /? .
MS Windows šeimos operacijų sistemose informaciją apie interfeisus pateikia komandos ipconfig (MS WinNT, Win2000) arba winipcfg (Win9x).

Pavyzdžiai:    <top>

C:\WINDOWS>ipconfig /all

C:\>ipconfig /all

Windows 2000 IP Configuration

    Host Name . . . . . . . . . . . . : stotis
    Primary DNS Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-03-41-CA-A1
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.42.245
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.41.16
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.41.242
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.12.13

Komanda netstat pateikia testuojamo kompiuterio TCP/IP protokolo susijungimų sąrašą. Kiekvienam tokiam susijungimui įrašoma:
Protokolo vardas,
Lokalus adresas, sudarytas iš mazgo vardo ir IP porto adreso,
Išorinio mazgo, su kuriuo susijungta, adresas ir porto numeris,
Susijungimo būklė.

Pavyzdžiui:   <top>

C:\WINDOWS>netstat

Active Connections

 Proto Local Address     Foreign Address     State
 TCP  sas:1229        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1238        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1239        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1240        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1242        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1243        medium.microlink.lt:80 ESTABLISHED
 TCP  sas:1250        213.244.181.61:80    ESTABLISHED
 TCP  sas:1254        213.244.181.61:80    ESTABLISHED
 TCP  sas:1255        sc.msn.com:80      ESTABLISHED
 TCP  sas:1259        212.72.49.67:80     CLOSE_WAIT

Literatūra:    <top>

Straipsnio šaltinis: http://www.kf.vu.lt/~public/ivsm1_2003/zivile/HTML/tist_Ping.htm

http://support.highway.ru/how/netutils.html

http://www.pagalba.ktu.lt/mk/ld5_komandos.htm

http://www.vilius.lt/hp/routing000910.pdf

 
 

Į viršų
Į pagrindinį