Kombinuotos topologijos

Tai vis dažniau šio metu sutinkamos topologijos. Paprastai jos susiformuoja atskirais tinklų plėtros etapais, sujungiant mažesnius LAN’us į vieną didesnį.

Žvaigždė-šina

(star-bus), kai keletas žvaigždės topologiją turinčių tinklų sujungiami linijiniu magistraliniu kabeliu. Sugedus atskiram kompiuteriui tinklas funkcionuoja toliau, o sugedus vienam iš koncentratorių, nustoja veikti tiktai ta tinklo dalis, kuri prijungta ir šakojasi iš to koncentratoriaus.

Žvaigždė-žiedas

(star-ring) išoriškai labai panašus į praeitą. Skiriasi tuo, kad čia visi koncentratoriai žvaigžde prijungti prie centrinio koncentratoriaus, kuriame organizuojamas duomenų perdavimo žiedas. Kai kuriuose tinkluose taip pat atrodo ir taip vadinamoji medžio topologija (firmos Apple tinkluose).

Žvaigždė – narvelis (mesh)

Narvelio (mesh) topologija yra labai patikima, nes poromis (gardelėmis) sujungiami visi tinklo kompiuteriai, tačiau brangiai kainuoja kabelinė įranga. Dažniau naudojama hibridinė topologija žvaigždė – narvelis, kai į gardeles sujungiami tik svarbiausi tinklo kompiuteriai, o likę prijungiami žvaigžde nuo narvelio perimetro.

Topologijos parinkimas

Egzistuoja daug faktorių, nulemiančių konkretaus tinklo topologijos pasirinkimą. Dažniausiai tai būna organizaciniai ar finansiniai motyvai:

Linijinė

Privalumai:

1. Taupiai naudojamas kabelis

2. Paprasta ir nesudėtinga naudoti perdavimo terpė

3. Lengvai plėtojama, prijungiant papildomus segmentus leistino magistralės ilgio ribose

Trūkumai:

1. Esant dideliam tinklo apkrovimui, krenta jo našumas

2. Sunku lokalizuoti problemas

3. Kabelio gedimas išveda tinklą iš rikiuotės

 

Žiedinė

Privalumai:

1. Visi kompiuteriai turi lygias teises

2. Vartotojų skaičius neturi žymesnės įtakos tinklo našumui

Trūkumai:

1. Vieno kompiuterio gedimas gali išvesti iš rikiuotės visą tinklą

2. Sunku lokalizuoti problemas

3. Norint pakeisti tinklo konfigūraciją, reikia išjungti visą tinklą

 

Žvaigždinė

Privalumai:

1. Tinklą lengva plėtoti, prijungiant naujus vartotojus

2. Centralizuotas valdymas ir kontrolė

3. Vartotojų prijungimas ar atjungimas nekeičia tinklo darbo našumo

Trūkumas

Centrinio mazgo gedimas išveda iš rikiuotės visą tinklą

 Narvelinė

Privalumas

Didelis patikimumas ir tinklo gyvybingumas

Trūkumas

Brangi tinklo terpės įranga, reikia daug kabelio