.

2007-06-21
2007-06-11

2007-04-27 "Teisė"
2007-04-03
2007-03-25
2007-03-16
2007-03-14
2007-03-08
2007-03-06
2007-01-11
2006-12-28
2006-11-01

2007-06-21 <top>

Sveikimu visus su sėkmingu egzaminų užbaigimu.

Diplomų įteikimas vyks Liepos 5 d. 13:00 Aktų Salėje.

Liepos 5 d. nuo 9:00 iki 12:30 jums reikia pasirašyti už diplomų gavimą ir galite paimti savo brandos atestatus. Iki šio laiko paimkite Mokinio Atsiskaitymo Lapelius, surinkite visus reikiamus parašus, ir su jūsų Moksleivio Pažymėjimais atiduokit jūsų klasės vadovui (t.y. man)


2007-06-11 <top>

Jau greitai - praktikos pabaiga. Paruoškit dienynus, surinkite visus parašus, antspaudus.

Kaip aš sužinojau - jums bėda su "Teisės pagrindai". Nedarykit sau žalos - atsiskaitykit!

 

Скоро окончание практики. Приводите в порядок дневники: собирайте все подписи, печати.

Как мне стало известно - у вас проблемы с "Teisės pagrindai". Не создавайте себе трагедий - отчитайтесь!


2007-04-27 <top>

DĖMESIO! VISI KD-5 grupės mokiniai dar NETURI įskaitos iš "Teisės pagrindai" dalyko. Jus PRIVALOTE atlikti užduotį, jei norite laikyti egzaminus.

Ar Mesrpopian, ar Medvedev - geriau abudu, ir Surin  - SKUBIAI rasti šio dalyko mokytoją ir išsiaiškinti problemas!

Kas perskaitys šią skelbimą - perduokit minėtam žmonėms šią informaciją.

 

Aistė Kudolaitė: akuolaite@yahoo.de   tel.  8-612-02431


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ученики KD-5 пока еще НЕ ПОЛУЧИЛИ зачёт по предмету "Основы права". Вы ОБЯЗАНЫ выполнить полученное задание, если хотите быть допущенными к экзаменам.

Месропян, Медведев и Сурин - СРОЧНО связаться с учительницей этого предмета и выяснить какие есть проблемы!

Кто прочитает это объявление - передайте указанным людям эту информацию.


2007-04-03 <top>

Nuo Balandžio 11 d. iki 13 d. laukiu dienynus iš VILNIAUS. Mokiniai, ne pamirškit paimti atgal savo dienynus - dar prireiks užpildyti.
II kurso, I pusmečio suvestinės: pažangumo (pažymiai), lankomumo (en-kės).


C 11 по 13 Апреля жду дневники из ВИЛЬНЮСА. Ученики, не забудьте забрать свои дневники - их еще надо заполнять.

Сводки 1 полугодия 2 курса: успеваемости (оценки), посещения (эн-ки).


2007-03-25 <top>

Mokiniams iš UAB "Dagerionas", VĮ  IAE  ir UAB "DKD" surinkti dienynus ir pristatyti iki Kovo 29 d. profesijos mokytojui.


Ученикам из UAB "Dagerionas", VĮ  IAE  и UAB "DKD" собрать дневники и предоставить  до 29 Марта учителю профессии.


2007-03-16 <top>

Mokiniams iš UAB "AQUA technika", UAB "TRANSTELESERVIS" ir
VISŲ MOKYKLŲ
surinkti dienynus ir
pristatyti iki Kovo 21 d. profesijos mokytojui.
 

Mokiniams IŠ IGNALINOS surinkti dienynus ir pristatyti iki Kovo 22 d. profesijos mokytojui.

Ученикам из UAB "AQUA technika", UAB "TRANSTELESERVIS" и
ВСЕХ ШКОЛ
собрать дневники и предоставить  до
21 Марта учителю профессии.

Ученикам из Игналины собрать дневники и предоставить до 22 Марта учителю профессии.


2007-03-14 <top>

Mokiniams iš UAB "AQUA technika" ir UAB "TRANSTELESERVIS" surinkti dienynus ir pristatyti iki Kovo 16 d. profesijos mokytojui.


Ученикам из UAB "AQUA technika" и UAB "TRANSTELESERVIS" собрать дневники и предоставить  до 16 Марта учителю профессии.


2007-03-08 <top>

Sveikinu merginas su Tarptauninę moterų Kovo 8 diena!

Praktikos dienyno pildimo pavyzdys.


Поздравляю девушек с Международным женским днём 8 Марта!

Пример заполнения дневника практики.


2007-03-06 <top>

Dėmesio! Dienyno pildymas turi būti pradėtas nuo 2007-03-05.

Temų pildyti galima ne pagal sąrašo tvarką, bet praktikos bėgyje turi būti užrašyti VISOS šio sąrašo temos.


Внимание!
Заполнение дневника должно быть начато 2007-03-05.

Заполнять темы можно не порядку, но за время практики должны быть записаны ВСЕ темы из приложенного списка.

Новости будут пополняться, следите регулярно.


2007-01-11 <top>

Ученики и студенты. Если для вас прислать свои работы по электронной почте является проблемой, можно сделать обязательным предоставление выполненной работы в распечатанном виде.
Желающие ПОВЫСИТЬ свои оценки по любому из моих предметов за текущий или даже ПРОШЕДШИЙ СЕМЕСТР могут получить такую возможность. Для этого надо прислать письменное предложение.


2006-12-28 <top>

Ученики групп IKT-4 и KD-5 должны выполнить тесты по ВСЕМ темам сетей,
с §1 по §11 и отчитаться до конца семестра.


2006-11-01 <top>

Dėmesio!
Nuo šiol "Kompiuterių tinklai" modulis yra perkeltas į puslapį adresu http://fformula.net.
Grupių IKT-4 ir KD-5 mokiniai visą mokymo medžiagą gali naudoti iki ekzameno, panaudojus
login: grupė
_pavardė   pass:
vardas

PAVYZDYS:

login: ikt4_paverdenis  pass: vardenis

Grupių IKT-5 ir KD-6 mokiniai visą teorinę medžiagą naudos HTTP://WEBCT.LIEDM.LT terpėje.

LAIKINA NUORODA. Kai kuria tinklų medžiaga (ĮĖJIMAS)
(II pusmetis bei papildoma informacija.
Informacija pastoviai papildoma.).

                                               Į www.fformula.net iėjimas

Внимание!
Отныне модуль "Компьютерные сети" перенесен на страницу по адресу
http://fformula.net.
Ученики групп IKT-4 и KD-5 использовать весь учебный материал до экзамена, используя
login: группа_фамилия   pass:
имя

ПРИМЕР:

login: ikt4_pavardenis      pass: vardenis

Ученики групп IKT-5 и KD-6 весь теоретический материал будут использовать в среде HTTP://WEBCT.LIEDM.LT

ВРЕМЕННАЯ ССЫЛКА. Кое-какой материал по сетям (ВХОД)
(
II полугодие а также дополнительная информация.
Информация постоянно пополняется.).

2006-09-01

Praktikos dienyno pildimo pavyzdys.

 

Programa .PDF failams peržiūrėti

Acrobat Reader 5.0

Suvestinės:
pažangumo,
 
lankomumo

 

  Счетчик посещений Counter.CO.KZ