"Kompiuterių tinklai" programa

1.      Programos pavadinimas

Kompiuterių tinklai. Modulio trukmė – 200 val. Dalykas „Kompiuterių tinklai“ sudarytas iš dviejų dalių: 40% (80 val.) teorinės ir 60% (120 val.) praktinės. Teorijos pamokos vyksta teorijos auditorijoje, praktinės pamokos vyksta laboratorijoje.

2.      Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

Programos tikslas – paruošti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistą, kuris gebės suprojektuoti, surinkti, suderinti bei prižiūrėti kompiuterių tinklą, pilnai atitinkantį šiuolaikinei aplinkos realybei.

Mokinys, baigęs šį kursą:

Mokės atskirti skirtingų tipų kompiuterinius tinklus. Mokės klasifikuoti kompiuterinius tinklus. Gebės išrinkti tinkamiausią tinklo topologiją ir identifikavimo adresų klasę. Nusimanys apie duomenų perdavimo kompiuterio tinklais principus. Gebės aptarnauti senų standartų lokaliųjų kompiuterių tinklų (LKT), atnaujinti jų iki modernių technologijų.

Žinos šiuolaikinius tinklų standartus, jų projektavimo taisykles. Žinos specialią duomenų perdavimo įrangą, jos veikimo principą. Nusimanys apie pasaulinį voratinklį. Žinos kompiuterinių tinklų aparatūrinę įrangą, jos ypatybes, mokės ja naudotis. Išmokys tinkamai rašyti ir vartoti kompiuterinių tinklų ir tinklų administravimo terminus.

Žinos pagrindines tinklų topologijas, tinklų nustatymus, naudojamą tinklų aparatūrinę dalį, jų paskirtį, valdymo bei derinimo galimybes. Mokės naudotis specialiomis programomis, kompiuterinio tinklo kontrolei užtikrinti, stebėti duomenų srautus, atpažinti naudojamus protokolus bei jungtis, nusimanyti apie procesų eigą kompiuteriniuose tinkluose, žinoti specialias operacines sistemas tinklo serveriams kurti bei administruoti. Išmanys mazgų išdėstymą kompiuteriniame tinkle, žinos jų techninius duomenis, projektavimo taisykles, naudojamus ryšio kanalus, perdavimo greičius, valdymo bei kontrolės galimybes.

Žinos ryšių kanalų tipus, duomenų perdavimo greičius, naudojamas technologijas, topologijas bei standartus. Nusimanys apie bevielių tinklus, naudojamą techninę įrangą. Išmanys duomenų perdavimui naudojamus protokolus, jų jungtis, paskirtį bei galimybes.

Mokės suprasti specialybės tekstus, gebės naudotis žodynais, žinynais.

3.      Trumpa programos anotacija

Pagrindinis programos tikslas – teikti moksleiviams aukštą profesinę kvalifikaciją, tenkinančią regiono darbo rinkos, darbdavių ir moksleivių poreikius, suteikti moksleiviams pagrindinių žinių ir įgūdžių apie prižiūrimų kompiuterinių tinklų ir jų sudedamųjų dalių konstrukcijas. Ši programa padės parengti specialistus, kurie gebės savarankiškai vykdyti periodinius eksploatacinius kompiuterinių tinklų tikrinimus, nustatyti ir šalinti gedimus. Būsimasis, kompiuterinės įrangos derintojas, siekdamas numatytų ugdymo tikslų, įgis ne tik profesinių žinių, įgūdžių ir patirties, bet ir formuos ir plėtos bendrąsias žmoniškąsias savybes: iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už atliktą darbą, drausmingumą, analitinį mąstymą, gebėjimą dirbti komandoje ir kt.

4.      Mokymo metodai

Teorinė paskaita, namų darbai, referatų, pateikčių ruošimas, praktinis darbas grupėse, individualus praktinis darbas.

5.      Lankomumo reikalavimai

Programa numato privalomą lankomumą. Praleidus pamokas, mokinys turi sužinoti praleistų pamokų temas ir išmokti jas. Visi mokiniai turi turėti vienodą minimaliųjų pažymių skaičių (pagal planuose nurodytų patikrinimo darbų kiekį).

Счетчик посещений Counter.CO.KZnuo 2008-02-20