.Pagrindinė >> Programinė įranga >> VLOOKUP funkcija (RUS)   Šaltinis  
VLOOKUP
 
 Nusiųsti pavyzdį (iš rusų kalbos varianto)

Ieško reikšmės lentelių masyvo pirmajame stulpelyje ir grąžina tos pačios eilutės kitame lentelių masyvo stulpelyje reikšmę.

Raidė „V“ pavadinime VLOOKUP reiškia „vertikaliai“. Lygindami reikšmes, esančias kairiau reikiamų duomenų, vietoje funkcijos HLOOKUP naudokite funkciją VLOOKUP.

Sintaksė

VLOOKUP(ieškoma_reikšmė;lentelių_masyvas;stulpelio_rodyklės_numeris;ieškos_diapazonas)

Ieškoma_reikšmė  Reikšmė, ieškoma pirmajame lentelių masyvo stulpelyje. Ieškoma reikšmė gali būti reikšmė arba nuoroda. Jei ieškoma_reikšmė yra mažesnė už mažiausią masyvo lentelių_masyvas pirmojo stulpelio reikšmę, funkcija grąžina klaidos reikšmę #N/A.

Lentelių_masyvas  Du arba daugiau stulpelių, kuriuose yra duomenys. Naudokite nuorodą į diapazoną arba diapazono pavadinimą. Pirmajame masyvo lentelių_masyvas stulpelyje esančiose reikšmėse programa ieško reikšmės ieškoma_reikšmė. Šios reikšmės gali būti tekstas, skaičiai arba loginės reikšmės. Mažosios ir didžiosios raidės neskiriamos.

Stulpelio_rodyklės_numeris  Stulpelio numeris masyve lentelių_masyvas, kuriame yra randama ir grąžinama reikšmė. Kintamojo stulpelio_rodyklės_numeris reikšmė 1 grąžina reikšmę, esančią pirmajame masyvo lentelių_masyvas stulpelyje, stulpelio_rodyklės_numeris reikšmė 2 grąžina reikšmę, esančią antrajame masyvo lentelių_masyvas stulpelyje, ir t. t. Jei stulpelio_rodyklės_numeris reikšmė yra:

  • mažesnė už 1, funkcija VLOOKUP grąžina klaidos reikšmę #VALUE!;
  • didesnė už masyvo lentelių_masyvas stulpelių kiekį, funkcija VLOOKUP grąžina klaidos reikšmę #REF!.

Ieškos_diapazonas  Loginė reikšmė, funkcijai VLOOKUP nurodanti ieškoti tikslios ar apytikslės reikšmės:

  • Jei reikšmė yra TRUE arba jei ji yra praleista, grąžinama tiksli arba apytikslė reikšmė. Jei tikslios reikšmės rasti nepavyksta, grąžinama kita reikšmė, kuri yra mažesnė už reikšmę ieškoma_reikšmė.

    Pirmajame masyvo lentelių_masyvas stulpelyje esančios reikšmės turi būti išdėstytos didėjimo tvarka, nes kitaip funkcija VLOOKUP gali grąžinti neteisingą rezultatą. Reikšmes didėjimo tvarka galite surūšiuoti pažymėdami meniu Duomenys (Data) komandą Rūšiuoti (Sort) ir pažymėdami komandą Didėjimo tvarka (Ascending). Plačiau apie tai rasite: Numatytosios rūšiavimo tvarkoss.

Pastaboss

  • Jei ieškote skaičių arba datų, įsitikinkite, kad masyvo lentelių_masyvas duomenys nesaugomi kaip teksto reikšmės. Tokiu atveju funkcija VLOOKUP gali grąžinti neteisingą arba netikėtą reikšmę. Plačiau apie tai rasite: Skaičius, saugomus kaip tekstą, paversti skaičiaiss.

1 pavyzdyss

Šiame pavyzdyje ieškoma duomenų atmosferos ypatybių stulpelyje Tankis, norint rasti atitinkamas stulpelių Klampa ir Temperatūra reikšmes. (Šios reikšmės yra orui, kurio temperatūra yra 0 laipsnių Celsijaus jūros lygiu arba esant 1 atmosferos slėgiui.)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A B C
Tankis Klampa Temperatūra
0,457 3,55 500
0,525 3,25 400
0,616 2,93 300
0,675 2,75 250
0,746 2,57 200
0,835 2,38 150
0,946 2,17 100
1,09 1,95 50
1,29 1,71 0

 

Formulė Aprašas (rezultatas)
=VLOOKUP(1;A2:C10;2) Ieško apytikslės reikšmės 1 stulpelyje A, randa didžiausią stulpelio A reikšmę, kuri yra didesnė arba lygi 1, t. y. randa reikšmę 0,946, po to grąžina reikšmę iš tos pačios stulpelio B eilutės (2,17).
=VLOOKUP(1;A2:C10;3;TRUE) Ieško apytikslės reikšmės 1 stulpelyje A, randa didžiausią stulpelio A reikšmę, kuri yra didesnė arba lygi 1, t. y. randa reikšmę 0,946, po to grąžina reikšmę iš tos pačios stulpelio C eilutės (100).
=VLOOKUP(0,7;A2:C10;3;FALSE) Ieško tikslios reikšmės 0,7 stulpelyje A. Kadangi tikslios reikšmės stulpelyje A nėra, funkcija grąžina klaidos reikšmę (#N/A).
=VLOOKUP(0,1;A2:C10;2;TRUE) Ieško apytikslės reikšmės 0,1 stulpelyje A. Kadangi skaičius 0,1 mažesnis už mažiausią stulpelio A reikšmę, funkcija grąžina klaidos reikšmę (#N/A).
=VLOOKUP(2;A2:C10;2;TRUE) Ieško apytikslės reikšmės 2 stulpelyje A, randa didžiausią reikšmę, mažesnę arba lygią 2, t. y. 1,29, po to grąžina reikšmę iš tos pačios stulpelio B eilutės (1,71).

2 pavyzdyss

Šiame pavyzdyje ieškoma kūdikiams skirtų produktų lentelės stulpelyje Prekės ID, randamos reikšmės stulpeliuose Kaina ir Antkainis, skirtos kainoms ir bandymų sąlygoms nustatyti.

  A B C D
1 Prekės ID Prekė Kaina Antkainis
2 ST-340 Vaikiška kėdutė 145,67 Lt 30%
3 BI-567 Seilinukas 3,56 Lt 40%
4 DI-328 Vystyklai 21,45 Lt 35%
5 WI-989 Šluostukai 5,12 Lt 40%
6 AS-469 Aspiratorius 2,56 Lt 45%

 

Formulė Aprašas (rezultatas)
= VLOOKUP("DI-328"; A2:D6; 3; FALSE) * (1 + VLOOKUP("DI-328"; A2:D6; 4; FALSE)) Apskaičiuoja vystyklų didmeninę kainą pridėdama prie kainos antkainio procentus (28,96 Lt).
= (VLOOKUP("WI-989"; A2:D6; 3; FALSE) * (1 + VLOOKUP("WI-989"; A2:D6; 4; FALSE))) * (1–20%) Apskaičiuoja šluostukų kainą iš didmeninės kainos atimdama nurodytas nuolaidas (5,73 Lt).
= IF(VLOOKUP(A2; A2:D6; 3; FALSE) >= 20; "Antkainis " & 100 * VLOOKUP(A2, A2:D6, 4, FALSE) &"%", "Kaina mažesnė už 20,00 Lt") Jei prekės kaina didesnė arba lygi 20,00 Lt, formulė rodo eilutę "Antkainis nn%", jei kaina mažesnė – rodo eilutę „Kaina mažesnė už 20,00 Lt“ (antkainis 30%).
= IF(VLOOKUP(A3; A2:D6; 3; FALSE) >= 20; "Antkainis: " & 100 * VLOOKUP(A3; A2:D6; 4; FALSE) &"%"; "Kaina " & VLOOKUP(A3; A2:D6; 3; FALSE)&" Lt") Jei prekės kaina didesnė arba lygi 20,00 Lt, rodo eilutę „Antkainis nn%“, jei kaina mažesnė – rodo eilutę „Kaina n.nn Lt“ (Kaina 3,56 Lt).

3 pavyzdys

  A B C D E
1 ID Pavardė Vardas Pareigos Gimimo data
2 1 Davolio Nancy Pardavėjas 1968-12-08
3 2 Fuller Andrew Viceprezidentas, pardavimai 1952-02-19
4 3 Leverling Janet Pardavėjas 1963-08-30
5 4 Peacock Margaret Pardavėjas 1958-09-19
6 5 Buchanan Steven Pardavėjas 1955-03-04
7 6 Suyama Michael Pardavėjas 1963-07-02

 

Formulė Aprašas (rezultatas)
=INT(YEARFRAC(DATE(2004;6;30); VLOOKUP(5;A2:E7;5; FALSE); 1)) Randa darbuotoją, kurio ID lygus 5, 2004 finansiniais metais. Naudoja funkciją YEARFRAC gimimo datai iš biudžetinių metų atimti ir parodo rezultato sveikąją dalį naudodama funkciją INT (49).
=IF(ISNA(VLOOKUP(5;A2:E7;2;FALSE)) = TRUE, "Darbuotojo rasti nepavyko", VLOOKUP(5;A2:E7;2;FALSE)) Jei darbuotojo ID lygus 5, rodo darbuotojo pavardę, jei nelygus – rodo pranešimą „Darbuotojo rasti nepavyko“ (Buchanan).

Funkcija ISNA grąžina reikšmę TRUE, jei funkcija VLOOKUP grąžina klaidos reikšmę #NA.

=IF(ISNA(VLOOKUP(15;A3:E8;2;FALSE)) = TRUE, "Darbuotojo rasti nepavyko", VLOOKUP(15;A3:E8;2;FALSE)) Jei darbuotojo ID lygus 15, rodo darbuotojo pavardę, jei nelygus – rodo pranešimą „Darbuotojo rasti nepavyko“ (Darbuotojo rasti nepavyko).

Funkcija ISNA grąžina reikšmę TRUE, jei funkcija VLOOKUP grąžina klaidos reikšmę #NA.

=VLOOKUP(4;A2:E7;3;FALSE) & " " & VLOOKUP(4;A2:E7;2;FALSE) & " yra " & VLOOKUP(4;A2:E7;4;FALSE) & "." Ši formulė darbuotojo, kurio ID lygus 4, trijų langelių reikšmes sujungia į vieną, sudarydama sakinį. (Margaret Peacock yra Pardavėjas.)

Pastaba  Pirmoji šio pavyzdžio formulė naudoja funkciją YEARFRAC. Jei ši funkcija nepasiekiama ir grąžinama klaidos reikšmė #NAME?, įdiekite ir įkelkite priedą Analizės priemonių paketas (Analysis ToolPak).

SlėptiKaip?p?
  1. Spustelėkite meniu Įrankiai Priedai (Add-Ins).
  2. Sąraše Galimi priedai (Add-Ins available) pažymėkite lauką Analizės priemonių paketas (Analysis ToolPak), po to spustelėkite komandą Gerai (OK).
  3. Jei reikės, atlikite sąrankos programos instrukcijas.

 


el. paštas: : jevgenij.zaplatkin@vpm.lt © Jevgenij Zaplatkin, 2007-2008

Счетчик посещений Counter.CO.KZnuo 2008-02-18