Atgal į modulį

MACRO komandos   RUS

 

MACROS – tai kartojančių veiksmų sekos automatizavimas Visual Basic programavimo kalbos pagalba. Tuo būdu mes galim lengvai, greitai padaryti vienodus veiksmus.

Pvz.: kurdami vienos temos testą (IP adresu palyginimas), mes turime vieną klausymą „Kokie kompiuteriai yra viename tinkle?” ir 4 IP adresus.

 

Kokie kompiuteriai yra viename tinkle?

a) 111.222.0.3

b) 170.3.11.12

c) 111.33.3.2

d) 170.6.20.15

 

Klausymų yra daug (pvz.)

Klausymas yra vienas visiems variantams. Šis testas turi būti įformintas PHP programavimo kalboje ir atrodys taip:

 

$etest -> addQuestion (

        "Kokie kompiuteriai yra viename tinkle?",

5, "111.222.0.3",

-5, "170.3.11.12",

5, "111.33.3.2",

-5, "170.6.20.15");

 

Čia “5” ir “-5” – tai teisingų atsakymų skaičiavimas įvertinimui.

Kad sutvarkyti visą testą, mums reikia VISUS (!) variantus įforminti PHP kalba. Rankinių būdu tai padaryti galima, bet yra daug vienodų veiksmų: eilutė „ $etest -> addQuestion ( “, kabutės, kableliai, „5“, „-5 kabliataškiai.

Visus bendrus papildymo veiksmus (išskirus MINUS ženklus) mes galim automatizuoti. Tam naudojama MACROS sudarymo galimybė.

Kad užrašyti MACROS komandą, reikia atlikti veiksmus:

 

Nustatyti kursorą pirmo IP adreso pradžioje;

 

Išrinkom meniu "Start record...", po to atsiranda dialogo langas „Record Macro“ ;

Dialogo lange galima pavadinti macro-komandą, prirašyti komentarus šitai komandai. Jei to nereikia, spaudžiame tik tai “OK” mygtuką. Sukurtai makro komandai paleisti galime galim padaryti mygtuką arba klavišų kombinaciją.

 

Po to atsiranda užrašymo sustabdymo langelis:  

 

Toliau viskas, kas bus vykdoma su tekstu, bus užrašyta Basic programavimo kalboje. Visus veiksmus mes turim atlikti TIK KLAVIATŪROJE. Pele naudotis negalima!

Reikia aprašyti VISĄ ALGORITMĄ (kiekvieną veiksmą):

1.                  surinkom reikiamą tekstą  $etest -> addQuestion (

spaudžiame ENTER,

atidarome KABUČIUS, rašome sakinį Kokie kompiuteriai yra viename tinkle?,

2.                  uždarom kabučius, rašom kablelį,

3.                  spaudžiame mygtuką su strėlyte „Į dešinę“, kad pereiti į naujos eilutės pradžią (tai bus IP adreso pradžia),

4.                  rašom 5 rašom KABLELĮ darom TARPĄ atidarome KABUČIUS

5.                  einame į eilutės galą, spaudžiant mygtuką „END“,

6.                  uždarom kabučius, rašome kablelį,

7.                  taip darom su kiekviena eilute.

8.                  Paskutinėje eilutėje UŽDAROME KABUČIUS, UŽDAROME SKLAUSTELIUS, rašom KABLIATAŠKĮ,

9.                  klavišais nustatom kursorą į sekančio klausymo pradžią (tai bus IP adreso pradžia).

 

Po viso algoritmo atlikimo spaudžiame Stop Record (mygtukas su stačiakampiu).

Užrašus MAKRO komandą, statom kursorą reikalingo eilutes pradžioje, paleidžiam MAKRO komandą, ir turim gauti:

 

 

Klausymų krūvis:

3.6.3.1

3.6.1.3

5.3.3.6

8.1.6.3

 

6.7.7.6

200.5.5.7

200.5.4.2

6.6.7.2

 

30.10.40.60

160.30.40.60

30.11.5.7

160.40.10.1

 

222.33.11.44

22.33.15.50

222.33.11.60

222.33.66.55

 

111.222.0.3

170.3.11.12

111.33.3.2

170.6.20.15

 

200.100.200.100

100.200.100.200

200.100.200.103

101.201.101.201

 

7.9.24.7

7.8.26.200

199.169.43.5

199.45.169.4

Atgal