HTML struktūra ir komandos

 

HTML dokumento struktūra. 1

Svarbiausi HTML dokumento elementai 2

Pavadinimai 2

<H1> Šis tekstas labai didelis< /H1>. 2

<H2> O šis truputį mažesnis </H2>. 2

<H3> Va šis toks pats, kokį naudoju aš </H3>. 2

Pastraipos. 3

Nuorodos. 3

Teksto formatavimas. 3

Pagrindiniai teksto formatavimo būdai 3

Šrifto pakeitimas. 3

Loginiai formatai 4

Fiziniai formatai 4

Teksto grupavimo komandos. 4

Sąrašai ir apibrėžimai HTML dokumente. 6

Lentelės, lentelės, lentelės ... 7

Paprasta lentelė. 7

<TABLE> atributų panaudojimas. 7

<TR> atributų panaudojimas. 8

<TD>, <TH> atributų panaudojimas. 8

Pavyzdys - lentelės formavimo schema. 9

Grafiniai vaizdai HTML dokumente. 9

Tiesiog grafinis vaizdelis (ikona) 9

Orientacija. 10

Pavyzdžiai su nuorodomis. 10

Spalvų kodai ir vardai 10

Papildomi simboliai HTML dokumente. 10

Specialūs simboliai 11

Grafiniai žemėlapiai 12

Pavyzdys. 12

Formos. 13

Informacijos įvedimo laukas. 13

Slaptažodžio laukas. 13

Išsirinkimo laukai 14

Pasirinkimo laukai 14

Tekstinis laukas. 14

Pasirinkimo / išsirinkimo laukas 2. 14

Pasirinkimo/išsirinkimo laukas 3. 15

Trumpa HTML redaktorių apžvalga. 15

HTML redaktorių lyginamoji lentelė. 15

Redaktoriai ir konverteriai DOS aplinkai 16

Pagrindinės HTML komandos ir jų atributai 16

 

HTML dokumento struktūra

HTML dokumentą sudaro keturios pagrindinės dalys:

 1. HTML - Visi HTML dokumentai prasideda nuoroda, kuri informuoja naršyklę, kad dokumentas yra parašytas naudojant HTML kalbos elementus.
 2. Head - Tai vadinamoji HTML "antraštė", nurodanti įvairią techninę informaciją, pavyzdžiui dokumento autorių, programą, su kuria dokumentas buvo kurtas, naudojamą kodų lentelę ir pan.
 3. Title - Tai dokumento pavadinimas, kuris bus rodomas peržiūros programos lango titulinėje eilutėje.
 4. Body - Tai pagrindinė HTML dokumento dalis, susidedanti iš HTML komandų ir teksto.

Visos keturios dokumento dalys yra nurodomos HTML komandomis. Pats elementariausias HTML dokumento pavyzdys:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World !
</BODY>
</HTML>

Spustelkite čia pvzir pamatysite kaip atrodo pavyzdys.

Tekstą galite rašyti naudodami patį įvairiausią teksto formatavimą - tarpus, tabuliaciją, perkėlimą į kitą eilutę ar centravimą, tačiau tai naršyklė ignoruos - ji dėmesį kreips tik į HTML komandas. Papildykime savo pavyzdį keletu frazių:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World !
Na, rodos, ir viskas.     Viso gero
</BODY>
</HTML>

Spustelkite čia pvzir pamatysite, kaip tai atrodo.

Visas tekstas yra vienoje eilutėje, tarpo tarp dviejų paskutinių sakinių irgi nėra - visi teksto formatavimo ženklai ignoruoti.

Svarbiausi HTML dokumento elementai

Pavadinimai

Pavadinimams yra išskirta atskira HTML komandų grupė vadinama Headings. Komandos susideda iš raidės 'H' ir skaičiaus nuo 1 iki 6. Didžiausias raides nurodo komanda <H1>, o mažiausias - <H6>. Komandos pabaigos žymė yra </Hi>, čia i - skaičius nuo vieno iki šešių. Taigi, štai kaip viskas atrodo (kartu su pavyzdžiu užrašyta ir komanda, kurią derėtų naudoti):

<H1> Šis tekstas labai didelis< /H1>

<H2> O šis truputį mažesnis </H2>

<H3> Va šis toks pats, kokį naudoju aš </H3>

<H4> O dabar pradedame mažėti </H4>

<H5> Visai visai maži </H5>
<H6> Na, ar matosi kas nors? Mažesnio pavadinimo vargu ar bereikia... </H6>

Pastraipos

Teksto skirstymui HTML dokumente į atskiras pastraipas naudojama komanda <P> (paragraph). Kiekviena nauja pastraipa turėtų būti pradedama ja. Pastraipos pabaigos žymė yra </P>, bet ji nėra būtina. Pataisykime pavyzdį:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World !
<P> Na, rodos, ir viskas. Viso gero
</BODY>
</HTML>


Spustelkite čia pvzir pamatysite, kaip tai atrodo.

Nuorodos

Nuorodoms formuoti naudojama komanda <A> (anchor). Tarkime, Jūs norite sukurti nuorodą į kitą savo dokumentą, vardu 'pvz2.html'. Komanda atrodų taip:

<A HREF ="pvz2.html">Mano antras puslapis</A>.

 

Teksto formatavimas

Pagrindiniai teksto formatavimo būdai

Pagrindiniai trys teksto stiliai yra jau seniai įprasti: paryškintas (bold), kursyvas (italic) ir pabrauktas (underline). Juos atitinka komandos B, I ir U:

Komanda

Pabaigos žymė

Pavyzdys

<B>

</B>

Šis tekstas ryškesnis ir geriau matomas

<I>

</I>

Tai švelnus, "pasviręs" tekstas (kursyvas)

<U>

</U>

Pabrauktas tekstas, paprastai kas nors svarbaus

Šrifto pakeitimas

Šrifto ir spalvos keitimui naudojama komanda <FONT>, kurios pabaigos žymė yra </FONT>. Pagrindiniai šios komandos atributai:

HTML komanda

Trumpas aprašymas

Pavyzdžiai

<FONT FACE="Šriftas"> tekstas </FONT>

Tekstas bus vaizduojamas nurodytu šriftu, jei toks yra vartotojo kompiuteryje

MS LineDraw, Modern

<FONT COLOR="#rrggbb"> tekstas </FONT>

Tekstas vaizduojamas spalva, nurodyta šešioliktainiu kodu (rrggbb). Spalvą galima nurodyti ir raktiniu žodžiu.

geltona,
žalia,
raudona

<FONT SIZE="dydis"> tekstas </FONT>

Nurodo, kokio dydžio turi būti raidės. Leistini skaičiai nuo 1 iki 7. 1 atitinka 9 taškų dydį, o 7 - 36-ių. Dydis gali būti nurodomas ir reliatyviai: -3, -2, -1, +1, +2, +3 - nurodo kiek turi pasikeisti raidžių dydis, lyginant su naudojamomis.

trys,
penki,
septyni

Galima rašyti ir keletą atributų vienoje komandoje. Pavyzdžiui, komandos <FONT SIZE="5" FACE="TimesLT" COLOR="#0000FF"> rezultatas bus toks:
Penkto dydžio mėlynas tekstas, rašytas "TimesLT" šriftu

Pastaba: Jei šrifto, kurį nurodėte, vartotojo kompiuteryje nebus, tai laukiamo efekto nebus. Taigi, patariama nepiktnaudžiauti šia galimybe.

Galima nurodyti ir šriftą, skirtą visam dokumento tekstui, išskyrus ribojamą komanda <FONT>. Tai daroma komanda <BASEFONT> be pabaigos žymės, kurios atributai tokie pat, kaip ir komandos <FONT>.

Loginiai formatai

Teksto, esančio tarp šių komandų pabaigos ir pradžios žymių, realus vaizdas gali keistis priklausomai nuo kompiuterio ir naudojamos naršyklės.

Komanda

Paaiškinimas

Pavyzdys

<CITE> tekstas <CITE>

Tai komanda, skirta cituojamam tekstui pažymėti. Paprastai tekstas būna parašytas kursyvu

"Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis !"

<EM> tekstas </EM>

Analogija poligrafiniam kursyvui. Paprastai tai tekstas kursyvu.

typographic emphasis

<KBD> tekstas </KBD>

Skirta tekstui, parašytam ar gautam iš vartotojo klaviatūros. Paprastai tai tekstas monospace šriftu.

Keyboard - monospace font

<STRONG> tekstas </STRONG>

Analogija paryškintam poligrafiniam kursyvui. Paprastai tai paryškintas tekstas.

strong typographic emphasis

<VAR> tekstas </VAR>

Paprastai nurodo kintamojo vardą. Tekstas dažniausiai parašytas kursyvu.

Tokiu šriftu rašykite kintamųjų vardus

Fiziniai formatai

Tai teksto formatavimo komandos, kurios nepriklauso nuo peržiūros programų. Tarp jų yra ir minėtos <B>, <I> ir <U> komandos.

 • <BIG> tekstas </BIG> - tekstas taps truputį didesnis už aplinkinį.
 • <BLINK> tekstas </BLINK> - tekstas turėtų mirksėti. Ar mirksi? Jei ne, vadinasi jūsų naršyklė "nesupranta" šios komandos.
 • <SMALL> tekstas </SMALL> - tekstas taps truputį mažesnis už aplinkinį.
 • <STRIKE> tekstas </STRIKE> - tekstas bus perbrauktas, kaip neteisingas žodis tekste...
 • <SUB> tekstas </SUB> - tekstas bus truputį žemiau ir mažesnis už aplinkinį.
 • <SUP> tekstas </SUP> - tekstas bus truputį aukšciau ir mažesnis už aplinkinį.
 • <TT> tekstas </TT> - teletaipo teksto stilius - fixed-width typewriter font.

Teksto grupavimo komandos

<BR>
Teksto perkėlimas į naują eilutę, nepaliekant vertikalaus tarpo tarp teksto iki ir po komandos. Pavyzdys:

Štai pirma eilutė
O štai antra eilutė

<SPACER>
Komanda, skirta tarpams tekste formuoti. Ją "supranta" tik Netscape Navigator. Pavyzdžiai:

Štai čia horizontalus 25 taškų ilgio tarpas - . Čia jis baigiasi.
O dabar tokio pat dydžio vertikalus tarpas - Ši eilutė turėtų būti "atitraukta žemyn nuo viršutinės.
Panaudosime atributą BLOCK, 25x25 dydžio tarpui sukurti: Pabaiga
Trumpa eilutė.

<NOBR> ... </NOBR>
Nedalijamas į eilutes teksto fragmentas. Pavyzdys:

Tekstas tekstas tekstas, dar truputi teksto, kuo daugiau teksto, na o dabar pavadinimas: <NOBR>Vilniaus Universitetas<NOBR>.

<WBR>
Komanda nurodo naršyklei, kurioje vietoje testas gali būti perkeltas į kitą eilutę, jei to prireiktų. Pavyzdys (tekstas prasidedantis po kablelio yra "apskliaustas" komandos <NOBR> ir jos pabaigos žymės):

Tekstas tekstas tekstas, dar truputi teksto, kuo daugiau teksto, na o dabar pavadinimas:<WBR> Vilniaus Universitetas.

<PRE> ... </PRE>
Tekstas bus pateiktas fiksuotu šriftu ir taip, kaip jis parašytas (kaip paprastas tekstinis failas). Pavyzdys:

Stai keletas tarpu:                  O dabartekstas..... 
O cia kita eilute ir nepanaudota nei vienos HTML komandos !!!


<CENTER> ... </CENTER>
Tekstas, esantis tarp komandos ir jos pabaigos žymės, bus centruojamas, t.y. atsidurs puslapio viduryje jo vertikalių kraštų atžvilgiu.
Pavyzdys:

Šis tekstas yra per patį viduriuką...


<DIV> ... </DIV>
Tai komanda, skirta dalies teksto orientacijai keisti: t.y. lygiuoti jį į kairįjį/dešinį kraštą arba centruoti. Pavyzdžiai:

Komanda <DIV ALIGN=LEFT>Šis tekstas lygiuojasi į kairįjį kaštą.</DIV>. Ir rezultatas:

Šis tekstas lygiuojasi į kairįjį kaštą (<DIV ALIGN=LEFT>)

Šis tekstas yra puslapio centre (<DIV ALIGN=CENTER>)

Šis tekstas lygiuojasi į dešinįjį kaštą (<DIV ALIGN=RIGHT>)


<BLOCKQUOTE> ... <BLOCKQUOTE>
Komanda skirta citatoms išskirti. Pavyzdys:

Manau , kad žodžiai

Sumerk blakstienas - ir as ateisiu, -
Tau išbučiuosiu plaukus melsvus -
Be pareigų ir be jokių teisių, -
Kaip ir tas vėjas - jaunas, gaivus.

Yra iš Salomėjos Nėries eilėraščio.

<ADDRESS> ... <ADDRESS>
Komanda, skirta adresui, autoriui ar kitai tokio tipo informacijai rašyti. Pavyzdys:

Tekstas ... po to adresas

Mr. Cosmic Kumquat
SSL Trusters Inc.
1234 Squeamish Ossifrage Road
Anywhere
NY 12345
U.S.A.

vėl tekstas ...

<HR>
Horizontali linija.
Pavyzdžiai:


(<HR ALIGN="LEFT" WIDTH="50%">)


(<HR ALIGN="CENTER" WIDTH="50%">)


(<HR ALIGN="RIGHT" WIDTH="50%">)

<HR NOSHADE> - tai stora "neįspausta" linija be šėšėlių - tiems kam reikia tikrai solidžios linijos:


<HR COLOR=vardas|#rrggbb> - galima nurodyti kokios spalvos bus linija vartojant spalvos vardą arba šešioliktainį kodą. Pavyzdžiai:
Pastaba:Jei pavyzdys aprašyme neatitinka to kas parašyta, tai dar nereiškia, kad jis neteisingas, gal tiesiog Jūsų naršyklė "nesupranta" kai kurių naudojamų komandų ar jų atributų. Patikrinkite tai.

 

Sąrašai ir apibrėžimai HTML dokumente

<UL> ... </UL>
Nenumeruojamas sąrašas. Pavyzdys:

 • Pirmasis elementas (nenumeruojama ir nėra nurodyta kokio tipo simbolis).
  Kita eilutė. Va taip.
 • O dabar pakeisime simbolį į kvadratuką (<LI TYPE=square>) ir pridėsime dar vieną sąrašą:
  • Čia jau kito sąrašo elementas
 • Pabaiga.

<OL> ... </OL>
Numeruojamo sąrašo komanda.
Pavyzdys:

 1. Romėniško stiliaus (maži skaičiai) sąrašas, pradėtas ketvirtu numeriu. Komanda <OL START=4 TYPE="i">.
 1. Pakeičiame numeraciją: pradedame numeruoti nuo dešimties - <LI VALUE=10>
 2. Na rodos viskas aišku ?

<DL> ... </DL>
Apibrėžimų sąrašas, skirtas sąvokoms kartu su jų apibrėžimais vardinti. Pavyzdys:

Pirmoji sąvoka

Pirmosios sąvokos apibrėžimas.

Antroji sąvoka

Antrosios sąvokos apibrėžimas,
Antra eilutė apibrėžime.

Lentelės, lentelės, lentelės ...

Paprasta lentelė

  Komanda  

<TABLE>
<CAPTION> Pavadinimas </CAPTION>
<TR> < !-- Stulpelių pavadinimai -->
<TH> Pirmas stulpelis </TH>
<TH> Antras stulpelis </TH>
</TR>
<TR> < !-- Pirma eilutė -->
<TD> Duomenys </TD>
<TD> Duomenys </TD>
</TR>
</TABLE>

  Rezultatas  

Pavadinimas

Pirmas stulpelis

Antras stulpelis

Duomenys

Duomenys

<TABLE> atributų panaudojimas

  Komanda  

<TABLE CELLSPACING=10 BORDER=4 CELLPADDING=5 ALIGN="RIGHT" WIDTH="70%" BGCOLOR="#C0C0C0">
<TR> < !-- Stulpelių pavadinimai -->
<TH> Pirmas stulpelis </TH> <TH> Antras stulpelis </TH>
</TR>
<TR> < !-- Pirma eilutė -->
<TD> Duomenys </TD>
<TD> Duomenys </TD>
</TR>
...
</TABLE>

  Rezultatas  

Pirmas stulpelis

Antras stulpelis

Duomenys

Duomenys


<TR> atributų panaudojimas

  Komanda  

<TABLE ALIGN="RIGHT" BORDER=1>
<TR BGCOLOR="#C0C0C0">
<TH> Pirmas stulpelis </TH> <TH> Antras stulpelis </TH>
</TR>
<TR BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN="Center">
<TD> Duomenys </TD>
<TD> Duomenys </TD>
<TR VALIGN="Middle"><TD> Duomenys <BR> Antra eilutė</TD> <TD> Duomenys </TD>
</TR>
...
</TABLE>

  Rezultatas  

Pirmas stulpelis

Antras stulpelis

Duomenys

Duomenys

Duomenys
Antra eilutė

Duomenys


<TD>, <TH> atributų panaudojimas

  Komanda  

<TABLE BORDER=1 ALIGN="RIGHT" WIDTH="70%">
<TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TH COLSPAN=2> Pirmas stulpelis </TH>
<TH ROWSPAN=2> Antras stulpelis </TH></TR>
<TR BGCOLOR="#C0C0C0"><TH BGCOLOR="#808080"> Pirma stulpelio dalis </TH>
<TH> Antra stulpelio dalis</TH></TR>
<TR BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN="Center"><TD>Daug daug daug daug duomenų </TD>
<TD NOWRAP> Daug daug daug daug duomenų </TD>
<TD VALIGN="Bottom">Kiti duomenys</TD></TR>
<TR VALIGN="Middle"> <TD ALIGN="Right" ROWSPAN=2>Duomenys <BR>Antra eilutė</TD>
<TD ROWSPAN=2> Duomenys </TD><TD>Pirma eilutė</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="Right">Antra eilutė</TD></TR>
</TABLE>

  Rezultatas  

Pirmas stulpelis

Antras stulpelis

Pirma stulpelio dalis

Antra stulpelio dalis

Daug daug daug daug duomenų

Daug daug daug daug duomenų

Kiti duomenys

Duomenys
Antra eilutė

Duomenys

Pirma eilutė

Antra eilutė


Pavyzdys - lentelės formavimo schema

  Komanda  

<TABLE BORDER=1 ALIGN="CENTER" BACKGROUND="images/a091.jpg">
<TR><TH COLSPAN=4>TABLE</TH></TR>
<TR>
<TD ROWSPAN=3 ALIGN="Center" VALIGN="Middle">
Align<BR> Width<BR> Border<BR> Cellspacing<BR> Cellpadding <BR> Bgcollor<BR> Background</TD>
<TH ROWSPAN=2>CAPTION</TH>
<TH COLSPAN=2>TR</TH>
</TR>
<TR><TD ROWSPAN=2 ALIGN="Center" VALIGN="Middle">
Align<BR> Valign<BR> Bgcolor</TD>
<TH>TD arba TH</TH></TR>
<TR ALIGN="Center" VALIGN="Middle">
<TD>Align</TD>
<TD>Align<BR> Valign<BR> Width<BR> Height<BR> Nowarp<BR> Colspan<BR> Rowspan<BR> Bgcolor</TD>
</TR>
<CAPTION><B>Lentelės formavimo schema</B></CAPTION>
</TABLE>

  Rezultatas  

Lentelės formavimo schema

TABLE

 

Align
Width
Border
Cellspacing
Cellpadding
Bgcollor
Background

CAPTION

TR

 

Align
Valign
Bgcolor

TD arba TH

 

Align

Align
Valign
Width
Height
Nowarp
Colspan
Rowspan
Bgcolor

 

Pastaba:Jei pavyzdys aprašyme neatitinka to, kas parašyta, tai dar nereiškia, kad jis neteisingas, gal tiesiog jūsų naršyklė "nesupranta" kai kurių naudojamų komandų ar jų atributų. Patikrinkite tai. Be to, čia paminėta tik dalis komandų ir atributų, o skirtingos naršyklės dažnai "supranta" skirtingas komandas.

 

Grafiniai vaizdai HTML dokumente

Grafiniams vaizdams į HTML dokumentą įterpti naudojama komanda <IMG> (image). Ši komanda naudojama be pabaigos žymės. Grafinis vaizdas turi būti pateikiamas GIF, JPEG ar PNG formato bylose.

Tiesiog grafinis vaizdelis (ikona)

Komanda

Rezultatas

<IMG SRC="images/html.gif" >

Orientacija

Komanda

Rezultatas

<IMG SRC="images/Worldmap.gif" ALIGN="RIGHT">

Grafinis vaizdas orientuojamas į dešinį HTML dokumento kraštą:

<IMG SRC="images/Worldmap.gif" ALIGN="TOP" ALT="">

Šis vaizdas orientuotas pagal teksto viršų (ALIGN="TOP").

<IMG SRC="images/Worldmap.gif" ALIGN="MIDDLE">

Na o dabar - per viduriuką (ALIGN="MIDDLE").

<IMG SRC="images/Worldmap.gif" ALIGN="BOTTOM">

Lyginamos teksto ir vaizdo apačios (ALIGN="BOTTOM")

Pavyzdžiai su nuorodomis

Komanda

Rezultatas

<A HREF="images/Worldmap.gif"> <IMG SRC="images/Worldmap.gif" BORDER=0 ALIGN="TOP" ></A>

<A HREF="images/Worldmap.gif"> <IMG SRC="images/Worldmap.gif" BORDER=2 ALIGN="TOP" ></A>

 

Spalvų kodai ir vardai

Spalva

vardas ir RGB kodas

Spalva

vardas ir RGB kodas

 

Black = "#000000"

 

Green = "#008000"

 

Silver = "#C0C0C0"

 

Lime = "#00FF00"

 

Gray = "#808080"

 

Olive = "#808000"

 

White = "#FFFFFF"

 

Yellow = "#FFFF00"

 

Maroon = "#800000"

 

Navy = "#000080"

 

Red = "#FF0000"

 

Blue = "#0000FF"

 

Purple = "#800080"

 

Teal = "#008080"

 

Fuchsia = "#FF00FF"

 

Aqua = "#00FFFF"

 

Papildomi simboliai HTML dokumente

Specialūs simboliai

Simbolis

Kodas

Aprašymas

"

&quot;

Citatos pradžios ar pabaigos ženklas

&

&amp;

Vadinamasis loginis (matematinis) 'ir' (and)

< 

&lt;

Ženklas 'mažiau'

> 

&gt;

Ženklas 'daugiau'

' '

&nbsp;

Ženklas, reiškiantis vietą, kurioje negalimas perkėlimas ar eilutės dalijimas, bet yra tarpas

­

&shy;

Trumpas brūkšniukas eilutės vidurio linijoje

©

&copy;

Autorinių teisių (copyright) ženklas

®

&reg;

Registruoto firmos ženklo (registered trademark) simbolis

™

&trade;

Firmos ženklo (trademark) simbolis

¹

&sup1;

Mažas vienetas virš eilutės vidurio linijos (superscript). Va taip: x¹

²

&sup2;

Mažas dvejetas virš eilutės vidurio linijos (superscript)

³

&sup3;

Mažas trejetas virš eilutės vidurio linijos (superscript)

&para;

Pastraipos pabaigos ženklas

·

&middot;

Taškas elutės vidurio linijoje

«

&laquo;

Dvigubas ženklas 'mažiau'

»

&raquo;

Dvigubas ženklas 'daugiau'

¼

&frac14;

Viena ketvirtoji

½

&frac12;

Viena antroji

¾

&frac34;

Trys ketvirtosios

¡

&iexcl;

Apverstas aukštyn kojomis šauktukas

¢

&cent;

Cento ženklas

£

&pound;

Svaro sterlingų ženklas

¤

&curren;

Bendras valiutos ženklas

¥

&yen;

Jenos ženklas

¦

&brvbar;

Ištisinis vertikalus brūkšnys

§

&sect;

Pastraipos (skyriaus) ženklas

¬

&not;

Loginės operacijos "ne" (neigimo) ženklas

°

&deg;

Laipsnių ženklas, pavyzdžiui C°

±

&plusmn;

Ženklas "plius-minus"

µ

&micro;

Ženklas, reiškiantis priešdėlį "micro" (graikiška raidė miu)

×

&times;

Daugybos ženklas

÷

&divide;

Dalybos ženklas

 

Grafiniai žemėlapiai

Naudojant grafinius vaizdus galima realizuoti ne tik pavienes, bet ir kompleksines nuorodas, t.y. viename grafiniame vaizde apjungti nuorodas į skirtingus HTML dokumentus ar jų dalis. Tai realizuojama išskaidant grafinį vaizdą į sritis ir toms sritims priskiriant skirtingas nuorodas. Išskaidymui naudojama schema, sukuriama komanda <MAP>.
Schema turi būti užrašoma į HTML dokumentą ir susiejama su grafiniu vaizdu naudojant IMG komandoje atributą USEMAP="schemos_vieta".

Pavyzdys

  Komanda, sukurianti schemą  

<MAP NAME="schema">
<AREA SHAPE=CIRCLE COORDS="106,17, 18" HREF="#skritulys" ALT="skritulys">
<AREA SHAPE=RECT COORDS="205,121, 262,195" HREF="#stikline" ALT="stiklinė">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="214,105, 237,120, 244,117, 253,114, 261,117, 265,106, 260,103, 266,96, 261,91, 243,73, 235,73, 233,82, 237,94, 231,96, 226,94, 225,98, 214,105" HREF="#popierius" ALT="popierius">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="46,81, 84,113, 78,152, 129,136, 178,152, 182,111, 209,75, 159,63, 124,31, 101,68, 46,81" HREF="#zvaigzde" ALT="žvaigždė">
<AREA SHAPE=RECT COORDS="150,161, 188,195" HREF="#suke" ALT="šukė">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="7,140, 5,163, 18,174, 35,192, 56,182, 95,163, 54,150, 48,139,3 0,144, 7,140" HREF="#suke2" ALT="šukė2">
<AREA SHAPE=POLY COORDS="1,30, 18,59, 71,41, 70,28, 79,19, 38,3,3 7,10, 43,15, 1,30" HREF="#skardine" ALT="skardinė"> </MAP>

  Rezultatas - išskirtos sritys  
(apibrėžtos mėlyna punktyrine linija)

  Komanda, realizuojanti žemėlapį  

<IMG SRC="images/OandC_map.gif" WIDTH=271 HEIGHT=200 BORDER=0 ALT="image" USEMAP="#schema">

  Rezultatas - veikianti schema  

image

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML aprašymas rėmeliuose</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET ROWS="50,*">
<!-- Langas dalijamas į dvi horizontalias dalis - vieną 50 taškų pločio, o kitą - užimančią visą likusią lango dalį -->

<FRAME SCROLLING="no" NAME="title" NORESIZE SRC="title.html.html">
<!-- Pirmoji lango dalis pavadinama title vardu ir joje dedamas dokumentas title.html. Ši lango dalis neturės liniuotės dešiniajame šone ir jos dydžio nebus galima keisti -->

<FRAMESET COLS="30%,60%">
<!-- Antra dalis savo ruožtu dalijama į dvi vertikalias dalis - viena užims 30% dalies, kita - 60% -->

<!-- Naujų dviejų lango dalių apibrėžimas -->
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="turinys" SRC="index.html">
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="main">

</FRAMESET>
<NOFRAME>
Šis dokumentas skirtas tik toms peržiūros programoms, kurios suteikia galimybę naudoti rėmelius.
</NOFRAME>
</FRAMESET>

Į rėmelius talpinami šie dokumentai:

 1. title dalis - antraštinis dokumentas.
 2. turinio dalis - HTML aprašymo turinys.
 3. main dalis - pradžioje tuščia, bet tai vieta nuorodų dokumentams vaizduoti.

 

Formos

Informacijos įvedimo laukas

  Komanda  

<INPUT TYPE="TEXT" NAME="Vardas" VALUE="Vardas" SIZE=20 MAXLENGTH=50>

  Rezultatas  

Įveskite savo vardą:

Slaptažodžio laukas

  Komanda  

<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="Passwd" SIZE=10 MAXLENGTH=20>

  Rezultatas  

Įveskite savo slaptažodį:

Išsirinkimo laukai

  Komanda  

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" VALUE="1">Studentas;
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" CHECKED VALUE="2">Moksleivis;
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" VALUE="3">Nesimokau.

  Rezultatas  

Jūs esate:
Studentas;
Moksleivis;
Nesimokau.

Pasirinkimo laukai

  Komanda  

<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats1" VALUE="1">Susipažinimui su HTML kalba;
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats2" VALUE="1">HTML kalbos mokymuisi;
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats3" VALUE="1">HTML kalbos komandų patikslinimui, kaip žinyną.)

  Rezultatas  

Kam naudojate šį HTML kalbos aprašymą ?
Susipažinimui su HTML kalba;
HTML kalbos mokymuisi;
HTML kalbos komandų patikslinimui, kaip žinyną.

Tekstinis laukas

  Komanda  

<TEXTAREA NAME="sritis" ROWS=5 COLS=30>tekstas </TEXTAREA>

  Rezultatas  

Pasirinkimo / išsirinkimo laukas 2

  Komanda  

<SELECT MULTIPLE NAME="sarasas" SIZE="5">
<OPTION VALUE="1">Obuolys
<OPTION VALUE="2">Kriaušė
<OPTION VALUE="3">Vyšnios
<OPTION VALUE="4" SELECTED>Slyvos
<OPTION VALUE="5">Bananai
<OPTION VALUE="6">Kivi
<OPTION VALUE="7">Apelsinai
<OPTION VALUE="8">Mandarinai </SELECT>

  Rezultatas  

Pasirinkite keletą iš patinkančių vaisių:

Pasirinkimo/išsirinkimo laukas 3

  Komanda  

<SELECT NAME="sarasas" SIZE="1">
<OPTION VALUE="1">Obuolys
<OPTION VALUE="2">Kriaušė
<OPTION VALUE="3">Vyšnios
<OPTION VALUE="4" SELECTED>Slyvos
<OPTION VALUE="5">Bananai
<OPTION VALUE="6">Kivi
<OPTION VALUE="7">Apelsinai
<OPTION VALUE="8">Mandarinai </SELECT>

  Rezultatas  

Pasirinkite keletą iš patinkančių vaisių:

 

Trumpa HTML redaktorių apžvalga

HTML redaktorių lyginamoji lentelė

Pažymėjimai: T - toolbars tipo redaktorius, W - WYSIWYG tipo redaktorius. X - X-windows ar UNIX aplinkoje naudojamas redaktorius, W - Windows3.x redaktorius, N - Windows NT/95 aplinkos redaktorius, M - Macintosh aplinkos redaktorius.

Suskirstymas:

Galimybės

Ar yra priemonės lentelėms, formoms, rėmeliams kurti; ar galima kurti ir integruoti į dokumentą Java/ActiveX elementus, ar galima programuoti JavaScript ar Visual Basic kalba.

Vartojimas

Ar yra generuojanti (Wizard) sistema HTML dokumentams kurti; ar yra dešinio pelės klavišo meniu; ar pakankamai efektingos komandų atributų dialogų meniu sistemos; ar yra daugiafailė paieškos/keitimo sistema.

Dizaineriai

Ar yra dialoginės sistemos lentelėms, formoms, rėmeliams, grafiniams žemėlapiams kurti.

Kitos galimybės

Ar galima kuriamų dokumentų peržiūra redaktoriuje; ar yra FTP klientas WWW puslapio perkėlimui į WWW serverį.

Redaktorius

A
p
l
i
n
k
a

T
i
p
a
s

Galimybės

Vartojimas

Dizaineriai

Kitos galimybės

L
e
n
t
e
l
ė
s

F
o
r
m
o
s

R
ė
m
e
l
i
a
i

J
a
v
a
/A
c
t.
X

J/VB
S
c
r
i
p
t
s

W
i
s
a
r
d

RB
M
e
n
u

Atr.
D
i
a
l
o
g
s

M
u
l
t
i
F/R

L
e
n
t
e
l
ė
s

F
o
r
m
o
s

R
ė
m
e
l
i
a
i

Gr.
Ž
e
m
ė
l.

P
e
r
ž
i
ū
r
a

F
T
P

AOLpress 2.0

WXNM

W

+

+

-

+

-

-

-

~

-

+

+

+

+

+

~

FrontPage 98

N

W

+

+

+

+

~

+

+

~

-

+

+

~

+

+

?

HotDog Pro 4.5

N

T

+

?

+

+

+

+

+

?

+

+

?

+

+

+

+

HodDog Express

N

W

+

-

?

-

-

+

?

?

-

+

-

-

-

+

+

Corel Web.Designer

WN

TW

~

+

+

+

-

-

-

~

-

~

+

+

-

-

?

HoTMetaL Pro 3.0

WNXM

TW

+

+

+

+

~

-

+

+

+

+

+

+

~

+

+

Macromedia Beckstage Designer 2

WN

W

+

+

-

+

-

?

+

-

-

-

+

-

+

+

+

Homesite 3.0

N

T

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

CMed 2.1

WN

TW

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

?

Navigator Gold 3.0

N

W

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

asWedit 3.0

X

T

+

-

+

-

-

-

?

+

-

+

-

-

-

+

?

BBedit 4.04

M

T

+

-

?

-

-

-

?

?

-

+

-

?

-

+

?

Redaktoriai ir konverteriai DOS aplinkai

 • SPIN, Saturnus Personal Internet Navigator - grafinė HTML peržiūros programa ir redaktorius. Adresas: http://www.spin.saturnus.nl/engels/..
 • WPTOHTML (for WP 5.1) - konvertuoja WordPerfect 5.1 for DOS dokumentus į HTML formatą.
 • WPTOHTML (for WP 6.0) - konvertuoja WordPerfect 6.0 for DOS dokumentus į HTML formatą.

 

Pagrindinės HTML komandos ir jų atributai

HTML dokumento struktūra

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN)">
<!-- Naudojamo HTML standarto aprašymas -->
<HTML> <!-- Dokumento tipas-->
<HEAD> <!-- Dokumento antraštė -->
<TITLE>Pavadinimas</TITLE>
... kiti antraštės elementai
</HEAD>
<BODY> ... dokumentas </BODY>
</HTML>

Dažniausiai naudojami komandų atributai:

ALIGN - elemento išdėstymo orientacija kitų HTML dokumento elementų atžvilgiu arba HTML dokumente.
HREF - nuoroda į failą.
SRC - failas, kuriame yra informacija, reikalinga elementui sukurti.
TARGET - nuoroda į rėmelių dalį.
BORDER - rėmeliū aplink objektą storis.
WIDTH - elemento plotis.
HEIGTH - elemento aukštis.
HSPACE - horizontalus tarpas tarp elemento ir kitų HTML dokumento
elementų.
VSPACE - vertikalus tarpas tarp elemento ir kitų HTML dokumento
elementų.
ALT - tekstas, rodomas vietoje arba šalia elemento.
BGCOLOR - elemento fono spalva.

Pastaba. Jeigu atributai turi kitą reikšmę, jie aprašomi atskirai
komandų apibrėžime.

Antraštės elementai

<TITLE>Pavadinimas</TITLE>

Dokumento pavadinimas

<SCRIPT LANGUAGE="language" SRC="url">…</SCRIPT>

Skriptai, hierarchinės stilių lentelės ir t.t. Atributai:
LANGUAGE - nurodo skripte naudojamą programavimo kalbą.
SRC - nurodo failą, kuriame yra naudojamas skriptas.

<STYLE TYPE="text/css" TITLE="Bright Colours">…</STYLE>

Naudojamų stilių lentelė. Atributai:
TITLE - pavadinimas.
TYPE - informacijos tipas.

<BASE HREF="http://www.myhost.com/" TARGET="default_target">

Bazinė nuoroda ir rėmelių dalis.

<META HTTP-EQUIV="type" NAME="name" CONTENT="info">

Svarbi informacija apie HTML dokumentą, neperduodama kitu būdu. Atributai:
NAME - informacijos pavadinimas, tipas.
HTTP-EQUIV - informacijos tipas, naudojamas perduodant informaciją HTTP protokolu, gali pakeisti NAME.
CONTENT - pati perduodama informacija.

<LINK REL="relation" TYPE="doctype" HREF="url" TITLE="name">

Nurodo ryšį tarp dokumentų. Atributai:
REL - nurodo, kokio tipo yra ryšys.
TYPE - nurodo kokio tipo yra dokumentas.

Dokumento formavimo elementai

<BODY BACKGROUND="image" BGCOLOR="#rrggbb|colour name" TEXT="#rrggbb|colour name" LINK="#rrggbb|colour name" VLINK="#rrggbb|colour name" ALINK="#rrggbb|colour name">…</BODY>

Dokumento turinį "gaubianti" komanda. Atributai:
BACKGROUND - foninio grafinio vaizdo URL.
TEXT - teksto spalva dokumente, jei nėra nurodyta kita.
LINK, VLINK, ALINK - atitinkamai nelankytų, lankytų ir aktyvių nuorodų spalvos.

<H? ALIGN="left|center|right">…</H?>

Pavadinimai, ?=(1-6).

<P ALIGN="left|center|right">…</P>

Pastraipa.

<DIV ALIGN="left|right|center">…</DIV>

Teksto orientavimas horizontaliai.

<CENTER>…</CENTER>

Centruojamas tekstas.

<BR CLEAR="left|right|all">

Perėjimas į naują eilutę. Atributai:
CLEAR - naujos eilutės pradžios atskaitos taškas.

<NOBR> ... </NOBR>

Neperkeliamas tekstas

<WBR>

Teksto galimo perkėlimo vietą.

<A HREF="URL" TARGET="name|_self|_perent|_top|_blank " NAME="name" TITTLE="name">…</A>

Nuoroda. Atributai:
TARGET - nuorodos rėmelių patalpinimo langas: nurodytasis, tas pats, kuriame yra dokumentas, motininio dokumento langas, visas peržiūros programos langas, naujas langas.
NAME - galimos nuorodos vardas.

<IMG SRC="url" SRC="url" ALT="name" ALIGN="left|right|texttopabsmiddle|baseline|absbottom" BORDER="pixels" WIDTH="pixels" HEIGHT="pixels" HSPACE="pixels" VSPACE="pixels" LOWSRC="url" USEMAP="url" ISMAP>

Grafinis vaizdas. Atributai:
USEMAP - nuoroda į žemėlapį.
ISMAP - grafinis vaizdas yra žemėlapis.
LOWSRC - nuoroda į prastesnės kokybės paveiksliuko kopiją.

<PRE WIDTH="simbcount">... </PRE>

Neformatuotinas tekstas.

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE>

Citata.

<ADDRESS>…</ADDRESS>

Kontaktinė informacija apie autorių ir tinklalapį.

<HR ALIGN="left|right|center" SIZE="pixels" WIDTH="pixels|%" NOSHADE COLOR="#rrggbb|colour name">

Linija. Atributai:
NOSHADE - "neįspausta" linija, be šešėlio.

<COMMENT>…</COMMENT>, <!-- ... -->

Komentarai.

Loginis teksto formatas

<EM>…</EM>

Poligrafinis kursyvas.

</STRONG>…</STRONG>

Paryškintas poligrafinis kursyvas.

<SAMP>…</SAMP>

Programos išvedimai, skriptai.

<VAR>…</VAR>

Kintamieji, komandų argumentai.

<CITE>…</CITE>

Citata, nuoroda į literatūrą.

<DFN>…</DFN>

Apibrėžimas.

Fizinis teksto formatas

<TT>…</TT>

Teletaipo (monospace) tekstas.

<I>…</I>

Pasviręs tekstas (italic).

<B>…</B>

Paryškintas testas.

<U>…</U> Pabrauktas tekstas.

<STRIKE>…</STRIKE>

Perbrauktas tekstas.

<BIG>…</BIG>

Didesnis už aplinkinį tekstas.

<SMALL>…</SMALL>

Mažesnis už aplinkinį tekstas.

<SUB>…</SUB>

Apatinis indeksas (subscript).

<SUP>…</SUP>

Viršutinis indeksas (superscript).

<BLINK>…</BLINK>

Mirksintis tekstas.

<FONT SIZE="[+|-]value" COLOR="#rrggbb|colour name" FACE="name[,name]…">…</FONT>

Šriftas. Atributai:
SIZE - šrifto dydis, gali būti matuojamas reliatyviai, esamo šrifto atžvilgiu.
FACE - šrifto pavadinimas. Naudojamas pirmas iš sąrašo rastas šriftas.

<BASEFONT SIZE="value" COLOR="#rrggbb|colour name" FACE="name[,name]…">

Bazinis šriftas, kuris naudojamas viso HTML dokumento ribose. Dydis naudojamas, kaip pagrindas reliatyviam kitų šriftų dydžiui skaičiuoti.

Struktūriniai HTML elementai

<MAP NAME="name">
< AREA SHAPE="rect|circle|poly" COORDS="x1,y1,x2,y2,…" TARGET="name|_self|_perent|_top|_blank HREF="url"|NOHREF">
… Kitos AREA komandos
</MAP>

Grafinis žemėlapis. AREA - sritys su skirtingomis nuorodomis. Atributai:
SHAPE - srities tipas: stačiakampis, apskritimas, poligonas.
COORDS - sritį apibrėžiančios koordinatės. Atskaitos taškas: grafinio paveiksliuko viršutinis dešinysis kampas. Reikia apibrėžti: stačiakampiui - keturių viršūnių koordinates, apskirtimui: centro taško koordinates ir spindulio ilgis, poligonui - viršūnių koordinates.
NOHREF - srityje neveikia jokia nuoroda.

<BGSOUD SRC="url" LOOP="n">

Garsas, skambantis fone. Failų formatai WAV, AU arba MIDI. Atributai:
LOOP - failo kartojimų skaičius. -1 arba infinite reiškia "amžiną" kartojimą.

<EMBED SRC="url" BORDER="pixels" WIDTH="pixels" HEIGHT="pixels" HSPACE="pixels" VSPACE="pixels">

Tiesioginis objektų (pvz.: audio, video failų) įterpimas į HTML dokumentą. Reikalingi priedai ar programos, "suprantančios" nurodyto failo formatą.

<MARQUEE ALIGN="left|right|top|middle|bottom" BEHAVIOR="scroll|slide|alternate" BGCOLOR="#rrggbb|colour name" DIRECTION="left|right" HEIGHT="value|value%" WIDTH="value|value%" HSPACE="value" VSPACE="value" LOOP="value|-1|infinite" SCROLLAMOUNT="value" SCROLLDELAY="value">…</MARQUEE>

Judantis tekstas. Atributai:
BEHAVIOR - judėjimo pobūdis. Tekstas gali judėti pilnai nuo vieno peržiūros lango krašto iki kito, judėti "sujungus" priešingus teksto galus, judėti tik nuo vienos marguee lango sienos iki kitos.
DIRECTION - judėjimo kryptis.
LOOP - judėjimo ciklų kiekis. Pagal nutylėjimą - begalinis.
SCROLLAMOUNT - taškų kiekis, per kurį pasislenka tekstas.
SCROLLDELAY - "sustojimo" laikas milisekundėmos tarp kiekvieno teksto pasislinkimo.

<APPLET CODEBASE="url" CODE="appletFile" ALT="alternateText" NAME="appletInstanceName" WIDTH="pixels" HEIGHT="pixels" ALIGN="left|right|texttopabsmiddle|baseline|absbottom" VSPACE="pixels HSPACE="pixels" ARCHIVE="url" MAYSCRIPT>
<PARAM NAME="appletAttribute1" VALUE="value">
… Kitos PARAM komandos
Alternatyvus HTML komandų rinkinys
</APPLET>

Java programėlė. Atributai:
CODEBASE - katalogas, kuriame yra programos kodas. Pagal nutylėjimą sutampa su dokumento katalogu.
CODE - failas, kuriame yra sukompiliuotas programos poklasis.
ARCHIVE - papildomų reikalingų failų vieta.
MAYSCRIPT - programa pasiekiama naudojant JavaScript.

<UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE COMPACT>;
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE>
… Kitos LI komandos
</UL>

Nenumeruojamas sąrašas. Atributai:
TYPE - sąrašo elemento žymeklio tipas: skritulys, apskritimas, kvadratas.
COMPACT - pateikti sąrašą kompaktiškai.

<OL TYPE="A|a|I|i|1" VALUE="starting number" COMPACT>
<LI TYPE="A|a|I|i|1" VALUE="starting number"> … Kitos LI komandos
</OL>

Numeruojamas sąrašas. Atributai:
TYPE - sarašų numerių tipas: didžiosios raidės, mažosios raidės, didieji romėniški skaitmenys, mažieji romėniški skaitmenys, arabiški skaitmenys (pagal nutylėjimą).
COMPACT - pateikti sąrašą kompaktiškai.

<DL COMPACT>
<DT>…<DD>
… Kitos DT ir DD poros
</DL>

Apibrėžimų sąrašas. DT - apibrėžiamas terminas. DD - apibrėžimas.
COMPACT - pateikti sąrašą kompaktiškai.

<TABLE BORDER="value" CELLSPACING="value" CELLPADDING="value" WIDTH="value|%" HEIGHT="value|%" ALIGN="left|right" VALIGN="top|bottom" BGCOLOR="#rrggbb|colour name" BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name" BACKGROUND="URL">
<CAPTION ALIGN="top|bottom">...</CAPTION>
<TR ALIGN="left|right|center" VALIGN="top|middle|bottom|baseline" BGCOLOR="#rrggbb|colour name" BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name">
<TH|TD WIDTH="value|%" HEIGHT="value|%" ALIGN="left|center|right" VALIGN="top|middle|bottom|baseline" NOWRAP COLSPAN="value" ROWSPAN="value" BGCOLOR="#rrggbb|colour name" BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name" BACKGROUND="URL">…</TH|TD>
.. Kitos TH ar TD komandos
</TR>
…Kitos TR komandos
</TABLE>

Lentelė. CAPTION - lentelės antraštė, TR - lentelės eilutė, TH, TD - lentelės ląstelė, TH - labiau skirta pavadinimui. Atributai:
CELLSPACING - skiriamosios ląstelių erdvės dydlis.
CELLPADDING - atstumas nuo ląstelės turinio iki jos krašto.
ALIGN (lentelei) - "slankios" lentelės padėtis dokumente.
VALIGN - lentelės ląstelių ar vienos eilutės, vienos ląstelės turinio vertikali orientacija.
BACKGROUND - nuoroda į lentelės ar ląstelės fono grafinio paveiksliuko failą.
BORDERCOLOR - lentelės, eilutės ar ląstelės rėmelių spalva.
NOWARP - ląstelės turinys neperkeliamas.
COLSPAN - ląstelės dalijimas į du stulpelius.
ROWSPAN - ląstelės dalijimas į dvi eilutes.

Formos

<FORM ACTION="url" METHOD="get|post" ENCTYPE="MIME type" TARGET="name|_self|_perent|_top|_blank " >…</FORM>

HTML Forma, skirta formos elementuose surintai informacijai nurodytu adresu siųsti. Atributai:
ACTION - failas, kuriam perduodama informacija.
METHOD - informacijos perdavimo metodas.
ENCTYPE - informacjos kodavimo metodas.

<INPUT TYPE="text|password|checkbox|radio|image|hidden|submit|reset" NAME="name" VALUE="value" ALIGN="left|right|texttopabsmidddle|baseline|absbottom" CHECKED SIZE="value" MAXLENGTH="value" SRC="url" >

Formos elementas. Išvaizda ir naudojimas priklauso nuo tipo. Atributai:
TYPE - elemento tipas: tekstinis laukas, slaptažodis, pasirinkimo elementas, išsirinkimo elementas, grafinis vaizdas, nematomas, paslėptas elementas, mygtukas informacijos perdavimui į serverį, mygtukas visų formos elementų reikšmių atnaujinimui.
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip informacijos pavadinimas į serverį.
VALUE - pradinė elemento reikšmė arba pavadinimai ant submit ir reset tipo mygtukų. Taip pat perduodama į serverį kaip reikšmė (tekstiniams laukams gali būti keičiama).
CHECKED - atributas, skirtas pasirinktų radio ar checkbox elementų pažymėjimui (iš vienodo vardo (NAME) radio elementų pasirinktas gali būti vienas ir tik vienas).
SIZE - matomas tekstinių elementų dydis.
MAXLENGTH - maksimalus simbolių kiekis tekstiniuose elementuose.
SRC - nuoroda į grafinio elemento failą.

<SELECT NAME="name" SIZE="number" MULTIPLE>
<OPTION VALUE="value" SELECTED>
… Kitos OPTION komandos
</SELECT>

Formos elementas, skirtas pasirinkimui iš keleto opcijų realizuoti. Atributai:
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip informacijos pavadinimas į serverį.
SIZE - matomų opcijų kiekis.
MULTIPLE - galimybė pasirinkti ne vieną, o keletą opcijų.
VALUE - perduodama serveriui reikšmė pasirinkimo atveju.
SELECTED - nurodyta opcija bus pasirinkta pagal nutylėjimą.

<TEXTAREA ROWS="value" COLS="value" NAME="name" WRAP="off|virtual|physical">
… tekstas
</TEXTAREA>

Formos elementas, skirtas didelies apimties tekstui. Atributai:
NAME - elemento vardas, perduodamas kaip informacijos pavadinimas į serverį.
ROWS - matomų eilučių kiekis.
COLS - matomų stulpelių kiekis.
WARP - žodžių perkėlimo į kitas eilutes tipas: eilutės perduodamos tiksliai taip, kaip buvo parašytos, prieš perdavimą eilutės visada sujungiamos į vieną, perkėlimas vykdomas automatiškai.

Rėmeliai

<FRAMESET ROWS="pixels|%|*" COLS="pixels|%|*" BORDER="pixels" FRAMEBORDER="yes|no|0" BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name">
<FRAME SRC="url" NAME="frame_name" SCROLLING="yes|no|auto" NORESIZE FRAMEBORDER="yes|no|0" BORDERCOLOR="#rrggbb|colour name">
… Kitos FRAME komandos
<NOFRAME>
… Alternatyvus HTML elementų rinkinys
</NOFRAME>
</FRAMESET>

Rėmeliai. FRAME komanda formuoja vieną jų dalį, NOFRAME dalis skirta rėmelių "nesuprantančioms" peržiūros programoms. Atributai:
ROWS - peržiūros lango dalijimas į keletą horizontalių dalių. * ženklas reiškia likutį.
COLS - peržiūros lango dalijimas į keletą vertikalių dalių.
FRAMEBORDER - matomi ar nematomi rėmeliai.
BORDERCOLOR - rėmelių spalva.
NAME - rėmelių dalies vardas.
SCROLLING - "liniuotė" dešiniame rėmelio šone: visada yra, niekada nėra, pagal situaciją.
NORESIZE - uždraudimas keisti dalies dydį.