TEORINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistema  

(dešimtbalė kriterinė proporcinė)

 
       
10 Puikiai Žinios pilnai atitinka mokymo pragramai ir viršija ją Už temą (dalyką) atsiskaityta.
9 Labai gerai Žinios pilnai atitinka mokymo pragramai
8 Gerai Stiprus darbas ir žinios, net yra nedidėlių klaidų
7 Pakankamai Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų
6 Patenkinamai Gana geras darbas ir žinios, bet yra nemažų trūkumų
5 Silpnai Darbas ir žinios atitinka minimalių reikalavimu
4 Labai silpnai Atitinka daugumą minimalių reikalavimų
3, 2, 1

Žinios dar netenkina minimalių reikalavimu. Reikia padirbėti papildamai

Už temą (dalyką) neatsiskaityta.
       
PRAKTINIŲ žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistema  
(dešimtbalė kriterinė proporcinė)  
       
10 Puikiai Mokinys pilnai atlieka praktinį užduotį Už temą (dalyką) atsiskaityta.
9 Labai gerai Mokinys atlieka praktinį užduotį su nedideliais trūkumais
8 Gerai Stiprus darbas ir gebėjimas, bet yra nedidėlių klaidų
7 Pakankamai Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų
6 Patenkinamai Gana geras darbas ir gebėjimai, bet yra nemažų trūkumų
5 Silpnai Darbas ir gebėjimai atitinka minimalius reikalavimus
4 Labai silpnai Atitinka daugumą minimalių reikalavimų
3, 2, 1 Darbas dar netenkina minimalių reikalavimu. Reikia padirbėti papildamai Už temą (dalyką) neatsiskaityta.